Heliumbrist

En aning svårt för oss i partybranschen just nu är att det är världsomfattande heliumbrist. Det kommer dessutom ta rätt lång tid innan det lättar enligt alla prognoser. Det betyder att vi de kommande månaderna kommer att få justera vårt produktsortiment kraftigt i nya riktningar då det inte finns tillräckligt mycket helium att köpa och det lilla som finns kostar betydligt mer än normalt vilket i sin tur då gör att vi måste höja priserna på heliumprodukter ganska kraftigt. Vi kommer därför löpande att uppdatera vårt sortiment med fler produkter som använder ytterst lite helium eller inget helium alls så partajar vi vidare som vanligt. Vi kommer fortfarande erbjuda heliumprodukter så länge vi får tag i helium, men som sagt så kommer prisbilden bli en helt annan mot tidigare med prishöjningar på upp till 50%.

 

Längre förklaring av heliumbristen följer här för den som har intresse:

Det finns några få anläggningar runt om i världen som tar tillvara på heliumet när det pumpas upp ur marken tillsammans med naturgas. De flesta naturgasanläggningar har inte tyckt att det har varit värt investeringen att skaffa utrustningen för att separera heliumet från naturgasen tidigare då heliumet har haft för lite vinstmarginal. Därför har heliumet gått upp i pris ganska stadigt de senaste åren då man försökt motivera fler att stiga in på heliumutvinningsmarknaden för att säkra tillgången. Det har inte varit någon succé men tillgången verkade säkras i alla fall till de viktigaste användningsområdena dvs sjukvården(där helium används som kylmedel i bland annat magnetröntgen) och det heliumet som blir över efter de viktigaste har fått sitt kan då spädas ut till så kallat ballonghelium som har en lägre renhetsgrad än det som krävs inom sjukvården men som funkar fint till ballonger. Nu har det dock först varit en brand som skadat en anläggning kraftigt. En annan anläggning ligger nere för planerat underhåll och så har vi då även kriget i Ukraina som såklart även det påverkar både utvinning och transporter. Så som sagt ser det mörkt ut för flygande ballonger de kommande 6-9 månaderna tills alla anläggningar är tillbaka i drift men vi ska se till att vi hittar roliga alternativ till den klassiska svävande heliumballongen. Vi överlevde pandemin, vad är lite heliumbrist jämfört med det? 

/Ballongbudsteamet